GreenWindEnergy.dk

Hvordan skal du sortere?

Hvordan skal du sortere?

Hvordan skal du sortere?

Det er vigtigt for miljøet, at vi sorterer vores affald. De valg vi træffer i dag har stor betydning for, hvordan den verden vores børn vokser op i, kommer til at se ud. Men hvordan er den rigtige måde at sortere på?
I dette indlæg kan du blive klogere på, hvordan du skal håndtere dit affald på den bedste måde.

 

Stop dit madspild

Det første punkt på listen er madspild. Mad smider vi ud hver dag, hvilket gør det relevant at behandle. Hvis du laver en madplan og handler ind efter den, kan du være med til, at nedbringe madspild.

En anden måde at holde snor i dit madaffald på, er ved at lave mad efter det, du har i køleskabet. Denne øvelse kan lyde nem, men er rigtig svær, da mange har en tendens til at lave mad, efter den ret, man har i hovedet. Øv dig derfor i at kigge i køleskabet og se, hvad der er, og hvad du kan lave af de ting. Det er ikke sikkert du behøver at handle, hvis bare du er lidt kreativ.

Det madaffald der måtte opstå, kan du som sådan ikke gøre så meget ved, andet end at prøve at minimere det.

Jord- og haveaffald hver for sig

En typisk fejl er, at folk tager alt fra haven og putter det i haveaffaldsbeholderen. Men det er ikke helt korrekt. Haveaffald består af grene, løv og ukrudt hvilket kan laves til kompost og genbruges. Jord kan på den anden side ikke genbruges på samme måde, da det ikke har samme organiske nedbrydning som haveaffald.

Derfor skal jord og grus for sig og træ, grene græs og løv skal for sig.

 

Hvad hører så under brændbart?

Brændbart kan være flere ting. Det brændbare materiale er det typiske byggeaffald, som kan nedbrydes og forbrændes. Der findes to typer brændbare materialer når det handler om genbrug; stort- og småt brændbart. Småt brændbart er blandt andet træ, flamingo og kasser, som alt sammen er under en meter lang. Stort brændbart er det “almene” affald, som er over en meter lang og dermed ikke kan gå ind under småt.

 

Sortér med omhu

sortering af affald kan gøres med mere eller mindre engagement. Opfordringen lyder herfra at lave et system, så du kan holde dig selv op på, at få sorteret med omhu. De få minutter mere man bruger på at sortere sit affald, så træ og gips ikke kommer sammen, kan have stor betydning i længden.

På Junkbusters kan du finde en sorteringsguide, som kan printes og hænges op. Med den synlig, kan du holde dig selv op på sorteringen. Desuden tilbyder Junkbusters også afhentningen af dit skrald, så du ikke selv skal bruge tid på at tage ud til genbrugen.

At sortere affald handler ikke om verden i dag, men hvordan den ser ud i morgen.