GreenWindEnergy.dk

Opvarm hjemmet med miljøvenligt gasfyr

Opvarm hjemmet med miljøvenligt gasfyr

Stuesofa

Der er rigtig mange gode grunde til at skifte et gammelt, konventionelt gasfyr ud med et nyere, kondenserende gasfyr. I dette indlæg kan du finde flere informationer om fordelene ved brugen af et kondenserende gasfyr.

Nogle af de vigtigste fordele er at skåne miljøet og samtidig opnå besparelser på dine varmeregninger.

Hvordan fungerer et gasfyr?

radiator

Naturgas er en naturlig gas bestående af forskellige dyre- og planterester, der er blevet udsat for et voldsomt tryk, og dermed er gassen opstået. Dette betyder, at naturgas er et fossilt brændstof.

Naturgassen kan bruges til optimal opvarmning af vand samt af din bolig. Du kan enten benytte et kondenserende gasfyr eller kondenserende gaskedler. Begge betegnelser er udtryk for samme type produkt.

Gasfyret fungerer således:

 

  • Naturgas føres ind i gasfyrets brænder.

 

  • Naturgassen bliver antændt, så den brænder, og derved dannes varme eller kuldioxid (CO2) og vanddamp.

 

  • Varmen fra denne afbrænding bruges til at opvarme vandet, som løber ud i radiatorer og gulvvarmesystemer.

 

  • Brugsvand varmes også op under denne proces, så du får varmt vand i vandhanerne.

 

Et kondenserende gasfyr udnytter op til 98% af energien i naturgassen, da gasfyret både bruger varmen fra forbrændingen og samtidig genbruger den varme, der er gemt i vanddampen. Der er altså tale om en optimal udnyttelse af den tilførte energi.

Med en vejrkompensering til varmeanlægget registreres udsving i udetemperaturen, hvorefter gasfyrets varmeydelse automatisk tilpassess. Dette sikrer dig de bedste driftsbetingelser.

Du kan vælge forskellige varmtvandsbeholdere til dit gasfyr for at optimere opbevaringen af det opvarmede vand, således at det passer til dit behov.

Kombination med alternativ energi

Badeværelsebruser

Et kondenserende gasfyr er i sig selv en god økonomisk løsning, men du kan spare flere penge og værne ekstra meget om miljøet ved at tilføje et solvarmeanlæg. Kombinationen af et gasfyr og solvarme resulterer i nogle seriøse besparelser.

Ved at kombinere gasfyret og solvarmeanlægget kan du få opvarmet vandet uden de store udgifter.

Du kan også vælge et hybridsystem, hvor du kombinerer dit nye gasfyr med en varmepumpe.

 

Hybridsystemet virker således:

 

  • Varmepumpen genererer varme fra luft eller jord.

 

  • Varmen anvendes til at opvarme boligen.

 

  • Gasfyret vil supplere, hvis varmepumpen ikke kan levere den ønskede mængde varme.

Begge kombinationer er gode løsninger på, hvordan du både sparer penge og samtidig passer på miljøet, hvilket bestemt må siges at være win-win.

Gasfyr er en miljøvenlig løsning

Valliant er én af de førende producenter inden for opvarmnings- og varmtvandsproduktion. Valliant tilbyder miljøvenlige og energibesparende løsninger til private boliger samt til erhvervsbygninger.

Valliant’s kondenserende gasfyr har en modulerende drift, der sørger for, at effektivitet og en præcis tilpasning til det aktuelle varmekrav altid er optimal. Dette viser sig ved, at gasfyret forbruger minimal energi til driften. Samtidig forebygges et energitab på unødvendig opstart og stop, hvilket forlænger levetiden på dit gasfyr.

Et kondenserende gasfyr er godt for miljøet, da det udnytter den tilførte energi optimalt, og samtidig er der et meget lille energitab, hvilket betyder, at opvarmning med gasfyr også er billigt. Du kan altså både spare energi og spare penge på varmeregningen.

Der findes forskellige tilskudsordninger, hvis du ønsker at skifte fra et ældre, konventionelt gasfyr til et nyt og miljøvenligt kondenserende gasfyr. Disse tilskud er blandt andet kommet frem på grundlag af en nyere lovgivning, der har gjort det forbudt at installere konventionelle eller ikke-kondenserende gasfyr i Danmark.

Disse faktorer bevirker, at brugen af gasfyr er en meget miljøvenlig og bæredygtig løsning, så du kan hermed opvarme dit hjem med god samvittighed både over miljøet og dig selv.

Hvis du er blevet mere interesseret i en løsning med opvarmning af din bolig med et kondenserende gasfyr, så kan du her læse meget mere på Valliant.dk