GreenWindEnergy.dk

Virksomheder opnår tilskud gennem “VE til proces”

Virksomheder opnår tilskud gennem “VE til proces”

Energistyrelsen har etableret en ny støtteordning kaldet “VE til proces”. Ordningen er målrettet til de virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme.

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi er en betegnelse for energi og energiforsyning, der kommer fra eksempelvis solen og vinden, og derved ikke består af begrænsede reserver, såsom fossile brændstoffer. Denne form for energi belaster derfor ikke miljøet og klimaet med CO2 i samme omfang, som f.eks. kul, olie eller naturgas.
Der findes mange forskellige former for vedvarende energi. Det kunne eksempelvis være vindenergi, solenergi, bølgeenergi eller biobrændsel.

 

Fordele ved vedvarende energi

Stigende elpriser har i den seneste tid gjort vedvarende energi mere fordelagtigt.

Udover økonomiske fordele så signalerer vedvarende energi ligeledes, at du som virksomhed tænker grønt og på denne måde værner om miljøet. En investering i grøn energi kan dermed gavne din virksomhed på flere niveauer i en tid, hvor både kunder og medarbejdere er opmærksomme på virksomhedernes image.

 

Hvornår er man berettiget til tilskud?

Puljen “VE tilproces” er en støtte til virksomheder, der gives som tilskud ved konvertering til:

  • Vedvarende energi
  • Fjernvarme
  • Energieffektivisering
  • Biomasse til kraftvarmeværker

Størrelsen på tilskuddet afhænger af den enkelte virksomheds størrelse og beregnes derfor særskilt for hvert enkelt projekt. Støtteordninger er henvendt til de virksomheder der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi og fjernvarme. Der kunne eksempelvis være tale om omstilling fra oliefyr til solceller eller vindmøller.

For at kunne betegnes som procesenergi skal:

  • energien anvendes til en produktion hvor varen undergår en forandring
  • energien anvendes til fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning

Følgende energiforbrug er ikke procesenergi og kan derfor ikke modtage støtte fra støtteordningen:

  • Energi indkøbt med henblik på videresalg
  • Energi anvendt til motorbrændstof
  • Energi anvendt til rumvarme, opvarmning af vand samt komforkøling

Det vil ofte være fornuftigt at lægge et regnskab, forud for konverteringen til vedvarende energi eller fjernvarme. Det kan være yderst problematisk at finde ud af, hvor stor en forskel det reelt vil medføre, at foretage konvertering. Af denne grund bør man eksempelvis henvende sig til en bogførings-/regnskabsvirksomhed, der kan rådgive i processen eller kontakte energistyrelsen for yderligere information.